Committee

Committee


Conference Chairman: Professor Songping Liu.

Conference Vice-Chairman:Professor Feifei Liu.

Conference members: Jun Zhang, Legang Li, Xiangyan Kong.

Conference academic Chairman: Professor Songping Liu 

Conference academic Vice-Chairman: Professor Vadim M. Levin, Professor Roman Gr. Maev, Professor Vladimir Syasko, Professor Zhenggan Zhou, Professor Feifei Liu, Professor Zenghua Liu.

Conference academic members: Professor Songping Liu, Professor Vadim M. Levin, Professor Roman Gr. Maev, Professor Vladimir Syasko, Professor Zhenggan Zhou, Professor Feifei, Professor Zenghua Liu, Professor Bixing Zhang, Professor Kai Song, Professor Chunguang Xu, Professor Petronyuk Yulia, Professor Congke Wang, Professor Xiangqun Xu, Professor Tianpeng Qiang, Senior Jingyuan Ji, Senior Qiang Cao.

Professor Songping Liu:

Tel: 86-13501205627

Email: liusping2014@163.com

 

Professor Feifei Liu

Tel: 86-10-13661301257

Email: bjlff2014@163.com

Login Conference Registration Submit Paper